SIAXLEEBI.GE - სიახლეები.გე

 
Loading...

ეს ის დედაა, რომელიც 4 წლის ბავშვის მოკვლაში ეჭვმიტანილია, ნახეთ მისი პირველი კომენტარი

Loading...
ეს ის დედაა, რომელიც 4 წლის ბავშვის მოკვლაში ეჭვმიტანილია, ნახეთ მისი პირველი კომენტარი

სან­ზო­ნა­ში გარ­დაც­ვლი­ლი 4 წლის გო­გო­ნას დე­დას ლელა ქსოვ­რელს, 24 იან­ვარს აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხით პა­ტიმ­რო­ბა შე­ე­ფარ­და. 4 წლის ბავ­შვი 22 იან­ვარს გარ­და­იც­ვა­ლა. შსს-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გარ­დაც­ვლი­ლი გო­გო­ნას დედა შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნე­ბის დარ­ღვე­ვის­თვის და­ა­კა­ვეს. ქალს არას­რულ­წლო­ვან­თან კონ­ტაქ­ტი ეკ­რძა­ლე­ბო­და.

ქსოვ­რელს სა­ხელ­მწი­ფომ სა­ხა­ზი­ნო ად­ვო­კა­ტი და­უ­ნიშ­ნა და ახლა მის ინ­ტე­რე­სებს ნინო ტა­ბა­ტა­ძე იცავს. ად­ვო­კა­ტი ჟურ­ნალ "სარ­კეს­თან" ინ­ტერ­ვი­უ­ში ამ­ბობს, რომ დე­დის გან­მარ­ტე­ბით, 4 წლის ნინო ზა­ლი­ნაშ­ვი­ლი აუ­ტის­ტუ­რი სპექტრის აშ­ლი­ლო­ბის მქო­ნე იყო და აგ­რე­სი­უ­ლად იქ­ცე­ო­და, რის გა­მოც სა­კუ­თარ თავს და­ზი­ა­ნე­ბებს თა­ვად აყე­ნებ­და.

გთა­ვა­ზობთ ამო­ნა­რი­დებს "სარ­კე­ში" გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ინ­ტერ­ვი­უ­დან:

 

- ქალ­ბა­ტო­ნო ნინო, რა­ტომ გა­მო­ი­წე­რა 6 იან­ვარს ლელა ქსოვ­რე­ლის სა­ხელ­ზე შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­ნი ბავ­შვის ცე­მის გამო?

- სა­კი­თხა­ვია, რამ­დე­ნად კა­ნო­ნი­ე­რად გა­მო­ი­წე­რა 6 იან­ვარს შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რი. ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყო­ფი აცხა­დებს და საქ­მე­შიც მო­ი­პო­ვე­ბა არა­ერ­თი მოწ­მის ჩვე­ნე­ბა, რომ ის არ ძა­ლა­დობ­და ბავ­შვზე. ეს ოჯა­ხი სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლია, არ აქვთ არა­ნა­ი­რი შე­მო­სა­ვა­ლი. ბავ­შვი იყო აუ­ტის­ტუ­რი სპექტრის და წყლის ეში­ნო­და. საჭ­მელს თუ გა­ნა­ვალს, ყვე­ლა­ფერს თავ­ზე ის­ვამ­და და დედა იძუ­ლე­ბუ­ლი იყო, ხშირ-ხში­რად და­ე­ბა­ნა. ჭი­ქი­თაც რომ მი­ე­ტა­ნათ წყა­ლი, ბავ­შვი ის­ტე­რი­კულ კი­ვილს ტეხ­და და სწო­რედ ამ კი­ვი­ლის გამო შე­წუხ­დნენ მე­ზობ­ლე­ბი. არ არ­სე­ბობს თვითმხილ­ვე­ლი, რო­მელ­მაც მშობ­ლის ძა­ლა­დო­ბა და­ი­ნა­ხა.

 

- რის­გან მი­ი­ღო და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი 6 იან­ვარს? ჯერ კი­დევ ცო­ცხა­ლი ბავ­შვის ფოტო, სა­დაც მას უამ­რა­ვი და­ზი­ა­ნე­ბა აქვს, მთელ­მა ქვე­ყა­ნამ ნახა...

- 6 იან­ვარს აბა­ნა­ვებ­და. ტაშ­ტში ჰყავ­და ჩას­მუ­ლი და ხე­ლი­დან გა­უსხლტა. დედა ამ­ბობს, რომ ბავ­შვს ხა­რი­ვით ძალა ჰქონ­და. ხელს ვუ­ჭერ­დი, რომ რო­გორ­მე და­მე­კა­ვე­ბი­ნა და ტან­ზე და­ლურ­ჯე­ბე­ბი ალ­ბათ ამის გამო აქ­ვსო. ხე­ლი­დან რომ გა­მის­ხლტა, პლასტმა­სის ტაშ­ტი გა­და­ტყდა, ზედ წა­იქ­ცაო. და­ბა­ნის დროს კე­დელ­საც ეხ­ლე­ბო­და. მერე წა­იქ­ცა და სა­ხე­ზე და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი მა­შინ მი­ი­ღოო.

ბავ­შვი ვერ მე­ტყვე­ლებ­და, ვერ ყლა­პავ­და, რა­ქი­ტუ­ლი იყო და ხში­რად ეცე­მო­და. დედა ცდი­ლობ­და, მა­სა­ჟე­ბი გა­ე­კე­თე­ბი­ნა მის­თვის, რომ ხში­რად არ და­ცე­მუ­ლი­ყო. უნ­დო­და სა­ბავ­შვო ბაღ­ში ეტა­რე­ბი­ნა. მა­სა­ჟე­ბის­თვის და­ფი­ნან­სე­ბა მო­ი­თხო­ვა მე­რი­ის­გან და ეს დევს საქ­მე­ში.

 

- ორ­დე­რის დარ­ღვე­ვას ედა­ვე­ბა გა­მო­ძი­ე­ბა ლელა ქსოვ­რელს?…

- დიახ და ორ­დერს გა­სა­ჩივ­რე­ბის ვადა ჰქონ­და, მაგ­რამ ამ ქალს და­ბა­ლი სა­მარ­თლებ­რი­ვი გა­ნათ­ლე­ბა აქვს და არც მო­უ­კი­თხავთ ეს ამ­ბა­ვი. შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რი რომ გა­მო­წე­რეს, იქ შე­მო­ხა­ზუ­ლია, რომ მო­ძა­ლა­დეს მსხვერ­პლთან მი­ახ­ლო­ე­ბა და რა­ი­მე სა­ხის კო­მუ­ნი­კა­ცია ეკ­რძა­ლე­ბა. იქ წე­რია ასე­ვე, რომ მსხვერ­პლი უნდა გან­რი­დე­ბუ­ლი­ყო მო­ძა­ლა­დი­სა­გან. ეს ბავ­შვი კი მის­გან არა­ვის გა­უყ­ვა­ნია. პატ­რულ­მა ბავ­შვი იაშ­ვი­ლის კლი­ნი­კა­ში და­ტო­ვა.

ორი დღის მერე იაშ­ვი­ლის კლი­ნი­კა მშობ­ლებს ეძახ­და, გინ­დათ თუ არა, ბავ­შვი გა­იყ­ვა­ნეთ აქე­დან და თან და­ვა­ლი­ა­ნე­ბა, 650 ლარი გა­და­ი­ხა­დე­თო. ეს ოჯა­ხი ამ თან­ხის გა­დამ­ხდე­ლი, რა თქმა უნდა, არ იყო. რა­ღაც კალ­კუ­ლა­ცი­ით ჩა­მო­უ­ყა­რეს 86 ლარ­ზე და დღემ­დე აქვთ ის და­ვა­ლი­ა­ნე­ბა - ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბაა გა­ფორ­მე­ბუ­ლი, რომ ის და­ვა­ლი­ა­ნე­ბა ეკის­რე­ბა ოჯახს.

წყარო ambebi.ge განაგრძეთ კითხვა

 

1444 /

30 იანვარი 2019

Loading...

სხვა სიახლეები:

 
Loading...

კომენტარები

Loading...